Zoeken
1 juli ingang nieuwe Arbowet

De cursus ?Van RI&E naar Plan van Aanpak? is vernieuwd. In verband met de nieuwe Arbowet, die op 1 juli ingaat, wordt nu ook aandacht besteed aan de Preventiemedewerker.

Cursus ?Van RI&E naar Plan van Aanpak? voor timmerindustrie vernieuwd 29 april 2005


--------------------------------------------------------------------------------

Van RI&E naar Plan van Aanpak is een eendaagse cursus, die speciaal ontwikkeld is voor de timmerindustrie en die gegeven wordt sinds 2004 door Stichting Hout & Meubel (SH&M). De cursus is bestemd voor mensen die zich binnen timmerbedrijven bezighouden met arbo, zoals arbo-co÷rdinatoren, OR/PVT-leden, P&O'ers of leidinggevenden. De cursusdeelnemers leren hoe ze de digitale Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren en op basis daarvan een Plan van Aanpak kunnen opstellen.

In verband met de nieuwe Arbowet is de cursusinhoud vernieuwd. De nieuwe wet geeft aan dat bedrijven een Preventiemedewerker moeten aanstellen. De Preventiemedewerker moet zorgdragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij/zij moet kennis hebben van arbo in het algemeen en de arborisico's in het bedrijf in het bijzonder. Welke dat precies zijn, volgt uit de RI&E van het bedrijf.

Het hoe, wat en waarom van de Preventiemedewerker wordt behandeld in de cursus.

De cursus wordt gegeven door Stichting Hout & Meubel; de kosten bedragen ? 295 per persoon.

De komende maanden zijn de volgende cursusdata gepland:
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni

Bij voldoende deelname wordt de cursus regionaal gegeven. Anders centraal in Nederland.

Terug
 
Nieuws
Nieuwbrief Steunpunt RI&E-instrumenten

Wetswijzigingen RI&E 2011....