Zoeken
Voorlichtingscampagne TIMMERSLIMMER van start!

Vrijdag 13 februari vindt de start plaats van de campagne Timmer Slimmer . Deze voorlichtingscampagne zal een belangrijke bijdrage leveren aan de succesvolle implementatie van het onlangs ondertekende Arboconvenant Timmerindustrie.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst geven Tweede-Kamerleden mevrouw Stuurman (PvdA) en mevrouw Vietsch (CDA) op een interactieve wijze hun visie op het arboconvenant. Vertegenwoordigers uit de branche lanceren gezamenlijk de campagne bij een trappenfabriek in Etten-Leur.
In het convenant zijn afspraken gemaakt over het reduceren van de blootstelling aan fysieke belasting, schadelijk geluid, houtstof en werkdruk. Doelstelling van de communicatie is werkgevers en werknemers bewust te maken van de arbeidsrisico's en daarmee samenhangend ziekteverzuim als oplosbaar probleem. Bij de invoering van het arboconvenant gaat het erom de branche als geheel meer profijt te laten trekken van oplossingen op het terrein van arbeidsrisico's en gezondheids-management. De gezamenlijke doelstelling van de overheid en de sociale partners in de timmerindustrie is het ziekteverzuim en de wao-instroom terug te dringen.

Het arboconvenant is ondertekend door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De meerjarige voorlichtingscampagne volgt de activiteiten en maatregelen van het convenant en bestaat uit diverse communicatiemiddelen en ?activiteiten, zoals werkplekposters en www.timmerslimmer.nl
Terug
 
Nieuws
Nieuwbrief Steunpunt RI&E-instrumenten

Wetswijzigingen RI&E 2011....