Zoeken
De Arbowet wijzigt per 1 juli

Per 1 juli verandert de Arbowet. Bedrijven die een aantal zaken goed geregeld hebben, hoeven zich dan niet meer verplicht aan te sluiten bij een arbodienst.

In het kort komt de wetswijziging hier op neer:
U krijgt de mogelijkheid om uw arbodienstverlening ? verzuimbegeleiding en toetsing RI&E bijvoorbeeld ? zélf te regelen. Nu geldt nog een verplichte aansluiting bij een arbodienst. Straks mag u deze ondersteuning ook ergens anders inkopen. Daar gelden in elk geval twee voorwaarden voor:
? U moet zich verzekerd weten van ondersteuning door gecertificeerd deskundigen. En in ieder geval een bedrijfsarts.
? Uw werknemers moeten, via de OR, PvT of een brancheregeling, ingestemd hebben met de wijze waarop u de ondersteuning inkoopt.

Ieder bedrijf moet voortaan een preventiemedewerker aanstellen (bij bedrijven met minder dan 15 medewerkers mag dit de directeur zijn). De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. En helpt bijvoorbeeld bij de uitvoering van de RI&E . Een speciale opleiding heeft hij niet nodig. Kennis van arbo in het algemeen en arborisico's van het bedrijf in het bijzonder wel.

Bedrijven met minder dan 10 werknemers hoeven de RI&E niet meer te laten toetsen. En bedrijven met minder dat 25 werknemers komen voor een lichte toetsing in aanmerking. Voorwaarde is wél dat het bedrijf gebruik maakt van een goedgekeurde branche-specifieke RI&E. Deze RI&E, verwerkt in de zogenaamde Arbo-Meetkoffer voor de timmerindustrie, is binnenkort klaar. U kunt 'm dan op deze site ? onder Aan de Slag ? downloaden.

Alle informatie over de wetwijziging is te vinden op www.szw.nl .
Terug
 
Nieuws
Nieuwbrief Steunpunt RI&E-instrumenten

Wetswijzigingen RI&E 2011....